Dopłaty do domów pasywnych

2023-11-03
Dopłaty do domów pasywnych

W erze nieustannych zmian klimatycznych, gdzie każda decyzja dotycząca naszego stylu życia konsumpcji i wyborów technologicznych ma wpływ na naszą planetę ważne jest byśmy zaczęli myśleć w kierunku trwałości. Wielu z nas zdaje sobie sprawę z konieczności ograniczenia zużycia energii, recyklingu i minimalizowania naszego śladu węglowego, ale czy zastanawialiśmy się nad tym jak duży wpływ może mieć sposób, w jaki budujemy i ogrzewamy nasze domy? Oto przyszłość budownictwa - domy pasywne. Te nowoczesne, energooszczędne budynki są projektowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ich ogrzewania i chłodzenia, dzięki czemu przyczyniają się do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Mając na uwadze te niewątpliwe korzyści rządowe inicjatywy w wielu krajach zaczęły promować i wspierać budownictwo pasywne poprzez różnorodne formy dopłat i ulg.

Jednak co to dokładnie oznacza dla przeciętnego konsumenta? Jak otrzymać dopłaty do budowy domu pasywnego? Czy dopłaty do budowy domu pasywnego są faktycznie korzystne? I czy inwestycja w taki dom naprawdę przyniesie oczekiwane oszczędności energetyczne w długim okresie? Czy dopłaty dotyczą tylko materiałów izolacyjnych jak styropian, czy również innych akcesoriów? Te pytania są szczególnie istotne dla rodzin, które zastanawiają się nad budową własnego domu i chcą podjąć świadome decyzje w kontekście finansowym, ekologicznym i zdrowotnym.

Dopłaty do domów pasywnych są tematem na czasie, który zasługuje na dokładne zrozumienie. W tym artykule postaramy się przybliżyć Ci istotę i korzyści płynące z inwestowania w budownictwo pasywne, a także wskażemy, jak skorzystać z dostępnych programów dopłat. Czy jest to krok w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości, czy może kolejny chwilowy trend? Zanurzmy się w fascynujący świat domów pasywnych i odkryjmy jakie korzyści przynosi on nie tylko dla naszego portfela, ale także dla naszej planety.

Czym są domy pasywne?

Domy pasywne to budynki zaprojektowane w taki sposób, by maksymalizować efektywność energetyczną i minimalizować potrzebę aktywnego ogrzewania oraz chłodzenia. Celem jest osiągnięcie komfortu termicznego z jak najmniejszym zużyciem energii. Oto główne cechy i aspekty domów pasywnych:

 1. Doskonała izolacja - Ściany, dach i podłogi w domach pasywnych są wyjątkowo dobrze izolowane co minimalizuje straty ciepła.
 2. Hermetyczność - budynki te są zaprojektowane tak, aby były niemal całkowicie szczelne co eliminuje niekontrolowane przecieki powietrza i związane z nimi straty energii.
 3. Okna o wysokiej efektywności - domy pasywne wykorzystują specjalne wieloszybowe okna z niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Są one często orientowane w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać energię słoneczną w chłodniejszych miesiącach i minimalizować jej wpływ w cieplejszych.
 4. Rekuperacja - domy pasywne są wyposażone w systemy wentylacyjne z rekuperacją, które odzyskują ciepło z wywiewanego powietrza i wykorzystują je do ogrzewania świeżego powietrza wprowadzanego do wnętrza budynku.
 5. Minimalizacja mostków termicznych - w budynkach tych starannie projektuje się detale konstrukcyjne, aby unikać tzw. mostków termicznych, które są miejscami, gdzie ciepło może uciekać z budynku szybciej niż w innych miejscach.
 6. Optymalizacja ekspozycji na światło słoneczne - lokalizacja i projekt budynku są często dostosowywane, aby maksymalnie korzystać z naturalnego światła słonecznego, co przyczynia się do ogrzewania budynku.

Domy pasywne, choć mogą wymagać wyższych nakładów finansowych na początkowym etapie budowy w długim okresie przynoszą znaczące oszczędności na kosztach ogrzewania i chłodzenia. Dodatkowo przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych co jest korzystne dla środowiska.

Programy dopłat do budowy domów pasywnych - co oferują?

Programy dopłat do domów pasywnych są częścią szerszej inicjatywy rządów różnych krajów, gdzie promowana jest budowa energooszczędnych domów. Chociaż konkretne oferty i zasady mogą różnić się w zależności od kraju czy regionu poniżej przedstawiam kilka typowych korzyści z posiadania domu pasywnego i elementów, jakie mogą być zawarte w takich programach:

 1. Dofinansowanie - najbardziej powszechną formą wsparcia jest bezpośrednie dofinansowanie na budowę domu pasywnego. Może to być stała kwota lub procent kosztów inwestycji. Obecnie w Polsce funkcjonują dwa tego typu programy „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog.
 2. Niskoprocentowe pożyczki - niektóre programy oferują preferencyjne pożyczki dla inwestorów budujących domy pasywne. Dzięki niższym stopom procentowym inwestycja staje się bardziej atrakcyjna.
 3. Ulgi podatkowe - W niektórych krajach osoby budujące domy pasywne mogą liczyć na ulgi podatkowe, czyli tak zwana ulga termomodernizacyjna, które obniżają koszty inwestycji w dłuższym okresie.
 4. Wsparcie techniczne - rządy często oferują również bezpłatne konsultacje, szkolenia lub inne formy wsparcia technicznego dla osób zainteresowanych budową domu pasywnego.
 5. Certyfikacja - budynki pasywne muszą spełniać określone standardy by zostały uznane za "pasywne". Programy dopłat często zawierają mechanizmy certyfikacji, które potwierdzają, że dany budynek spełnia wymagane kryteria.
 6. Promocja energii odnawialnej - oprócz wsparcia dla samego budownictwa pasywnego, programy dopłat mogą również promować lub wspierać instalację systemów energii odnawialnej takich jak panele słoneczne czy pompy ciepła np. Programy w Polsce „Ciepłe Mieszkanie”, „Moje Ciepło”, „Moja Woda”, „Mój Prąd”.
 7. Edukacja - w ramach programów dopłat często organizowane są kampanie edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z inwestowania w domy pasywne.

Najpopularniejsze programy dofinansowujące ocieplenie domów w Polsce na 2023 rok

 1. Program „Czyste powietrze” - w ramach tego programu można ubiegać się o dofinansowanie między innymi na ocieplenie budynku mieszkalnego. Środki można otrzymać na częściową lub kompleksową termomodernizację domu. O dotację mogą starać się wszyscy właściciele lub współwłaściciele ukończonych domów. Kwota dofinansowania wynosi od 66 do nawet 135 tyś. złotych. Ostateczna kwota uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy oraz zakresu planowanych prac. Wszelkie szczegóły można uzyskać w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub bezpośrednio na stronie programu https://www.czystepowietrze.gov.pl/
 2. Program „Stop Smog” - z tego programu mogą skorzystać właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych, gdzie głównym kryterium będzie uzyskiwany dochód jednocześnie mieszkających w gminach, które zgłosiły chęć udziału w tym programie. Jest to program skierowany do osób najmniej zarabiających, których nie stać na samodzielne ocieplenie domu. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 100% inwestycji jednak kwota na jeden budynek nie może przekroczyć 53 tyś. Więcej szczegółów można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub gminy.
 3. Ulga Termomodernizacyjna - nie jest to program dofinansowujący, lecz ulga podatkowa dla właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację domów jednorodzinnych. Odliczenie od dochodu może wynieść maksymalnie 53 tyś.

Pamiętaj, że dostępność i szczegóły programów dopłat mogą się różnić w zależności od miejsca. Jeśli jesteś zainteresowany budową domu pasywnego warto zapoznać się z lokalnymi programami i ofertami, by maksymalnie wykorzystać dostępne środki wsparcia.

Jakie są kryteria, aby uzyskać dopłaty do domu pasywnego?

Aby uzyskać dopłaty do budowy domu pasywnego w Polsce, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów i wymogów technicznych. Chociaż specyfika tych wymagań może się zmieniać w zależności od aktualnych programów i inicjatyw rządowych poniżej przedstawiam ogólne kryteria domu pasywnego, które są często brane pod uwagę w Polsce:

 1. Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną - budynek musi spełniać określone wymagania dotyczące maksymalnego zapotrzebowania na energię pierwotną.
 2. Hermetyczność budynku - aby kwalifikować się jako budynek pasywny musi on spełniać określone normy dotyczące szczelności. Testy na hermetyczność są przeprowadzane, by to potwierdzić.
 3. Izolacyjność termiczna - wskaźniki takie jak U dla poszczególnych elementów budynku (ściany, dach, okna) muszą być na odpowiednio niskim poziomie, aby zapewnić odpowiednią izolacyjność termiczną.
 4. Wentylacja z rekuperacją - system wentylacji musi być wyposażony w rekuperator, czyli urządzenie do odzyskiwania ciepła, które minimalizuje straty ciepła przy wymianie powietrza.
 5. Wykorzystanie energii odnawialnej - niektóre programy mogą wymagać lub promować włączenie źródeł energii odnawialnej takich jak panele słoneczne czy pompy ciepła do projektu.
 6. Lokalizacja - W zależności od programu mogą być brane pod uwagę aspekty lokalizacji takie jak dostęp do komunikacji publicznej czy infrastruktury miejskiej, które mogą wpłynąć na zrównoważony charakter inwestycji.
 7. Certyfikacja - aby potwierdzić status „pasywności” budynek musi często przejść przez proces certyfikacji prowadzony przez akredytowane organizacje.
 8. Dokumentacja - inwestor musi przedstawić odpowiednią dokumentację taką jak projekty budowlane, obliczenia energetyczne, specyfikacje techniczne itp., które potwierdzają, że budynek spełnia wymagania programu.
 9. Umowa - wielu beneficjentów programów dopłat musi podpisać umowy zobowiązując się do utrzymania standardów pasywnych przez określony czas.

Warto zaznaczyć, że kryteria mogą się różnić w zależności od konkretnego programu wsparcia, dlatego zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami lub ekspertami oraz dokładnie zapoznać się z aktualnymi regulacjami i wymogami.

Korzyści z posiadania dopłat do domu pasywnego - długoterminowe oszczędności

Posiadanie dopłat do budowy domu pasywnego niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z najważniejszych są długoterminowe oszczędności. Chociaż początkowy koszt inwestycji w dom pasywny może być wyższy w porównaniu do tradycyjnej budowy, korzyści finansowe w dłuższym okresie są znaczące. Oto kilka punktów ilustrujących te oszczędności:

 1. Mniejsze rachunki za energię - domy pasywne są zaprojektowane tak, aby maksymalnie ograniczyć zużycie energii. Dzięki wyjątkowej izolacji, hermetyczności i systemom odzyskiwania ciepła, rachunki za ogrzewanie i chłodzenie są znacząco niższe w porównaniu do tradycyjnych domów.
 2. Mniejsza zależność od cen energii - w miarę jak ceny energii rosną właściciele domów pasywnych są mniej narażeni na te wzrosty dzięki niższemu zapotrzebowaniu na energię.
 3. Dłuższa żywotność systemów - wysokiej jakości materiały i systemy stosowane w domach pasywnych często są trwalsze i wymagają mniej napraw co przekłada się na oszczędności w dłuższym okresie.
 4. Wartość nieruchomości - Domy pasywne mogą mieć wyższą wartość rynkową w porównaniu z tradycyjnymi budynkami. W miarę wzrostu świadomości ekologicznej i zrozumienia korzyści płynących z energooszczędności takie nieruchomości mogą stać się bardziej pożądane na rynku.
 5. Stabilność finansowa - dzięki stałym i przewidywalnym niższym kosztom eksploatacyjnym właściciele domów pasywnych mogą cieszyć się większą stabilnością finansową nie martwiąc się nagłymi wzrostami cen energii czy koniecznością kosztownych napraw.
 6. Oszczędności związane z energią odnawialną - jeśli dom pasywny jest dodatkowo wyposażony w źródła energii odnawialnej takie jak panele słoneczne, oszczędności mogą być jeszcze większe. W niektórych przypadkach domy mogą nawet generować nadmiar energii, który można sprzedać z powrotem do sieci przynosząc dodatkowe dochody.

Podsumowując, chociaż początkowy koszt inwestycji w dom pasywny może być wyższy długoterminowe oszczędności zarówno w zakresie kosztów energii jak i konserwacji sprawiają, że jest to inwestycja opłacalna i przemyślana z ekonomicznego punktu widzenia.

Kroki do uzyskania wsparcia finansowego dla budowy domu pasywnego

Uzyskanie wsparcia finansowego dla budowy domu pasywnego w Polsce wymaga podjęcia kilku kroków. Chociaż konkretne wymagania mogą różnić się w zależności od dostępnego programu wsparcia, poniżej przedstawiam ogólne kroki, które można podjąć w celu uzyskania takiego wsparcia:

 1. Badanie dostępnych programów - zidentyfikuj dostępne programy wsparcia oferowane przez rząd centralny, samorządy terytorialne czy unijne fundusze. Np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) mógłby oferować takie programy.
 2. Sprawdzenie kryteriów kwalifikacji - przeczytaj dokładnie wymagania i kryteria kwalifikacji dla wybranego programu. Upewnij się, że Twój projekt może spełnić te wymagania.
 3. Przygotowanie dokumentacji - zbierz wszelkie niezbędne dokumenty takie jak projekty budowlane, obliczenia energetyczne, specyfikacje techniczne czy zaświadczenia o hermetyczności budynku.
 4. Złożenie wniosku - wypełnij wniosek o wsparcie finansowe dla domów energooszczędnych zgodnie z wytycznymi określonymi przez organizację oferującą dopłaty. Dołącz do niego wymaganą dokumentację.
 5. Oczekiwanie na decyzję - po złożeniu wniosku następuje czas oczekiwania na decyzję dotyczącą przyznania wsparcia. W tym okresie możesz zostać poproszony o dodatkowe informacje lub klaryfikacje.
 6. Realizacja projektu - jeśli Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana możesz rozpocząć realizację projektu zgodnie z planem i wytycznymi programu.
 7. Kontrole i weryfikacje - w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu możesz zostać poproszony o udokumentowanie postępów i potwierdzenie, że prace są zgodne z założeniami programu wsparcia.
 8. Otrzymanie wsparcia - po pomyślnym zakończeniu budowy i spełnieniu wszystkich wymagań, otrzymasz wsparcie finansowe zgodnie z warunkami określonymi w programie.
 9. Zachowanie standardów - pamiętaj, że korzystając z programu wsparcia zobowiązujesz się do utrzymania standardów pasywnych przez określony czas. W razie niespełnienia tych wymagań możesz być zobowiązany do zwrotu części lub całości wsparcia.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na oficjalnych stronach instytucji oferujących wsparcie oraz skonsultowania się z ekspertami w dziedzinie budownictwa pasywnego w Polsce, aby uzyskać najnowsze informacje i porady.

Polecane

pixel