Jak skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

2023-01-25
Jak skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Jego celem jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Polsce oraz zminimalizowanie wyprowadzanych przez nie do atmosfery zanieczyszczeń. Program „Czyste Powietrze” w 2023 roku pozwala jednak nie tylko wymienić nieefektywne i przy tym nieekologiczne piece na paliwo stałe na nowe urządzenia grzewcze. Umożliwia on bowiem także uzyskanie dofinansowania na ocieplenie domu bądź dotacji na termomodernizację budynku w pełnym zakresie.

Jak wysoką dotację można uzyskać z programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku?

Kwota dofinansowania na ocieplenie domu nowego lub użytkowanego już będzie oczywiście inna niż w przypadku dotacji na kompleksową termomodernizację czy wymianę pieca. Zależeć ona będzie jednak nie tylko od rodzaju usługi lub urządzenia. Określana jest także poprzez progi dochodowe.

Nowy podstawowy poziom dofinansowania to w 2023 roku maksymalnie 66 000 zł, podwyższony - 99 000 zł, natomiast najwyższy poziom dofinansowania na ocieplenie nowego lub użytkowanego już domu i nie tylko to w tym roku aż 135 000 zł.

Dotacje na kompleksową termomodernizację w 2023 roku

W ramach programu „Czyste Powietrze”, tak jak do tej pory, można otrzymać dofinansowanie na ocieplenie domu. W 2023 roku można jednak z powodzeniem wnioskować o dotację na kompleksową termomodernizację. Z pomocą dofinansowania można więc nie tylko ocieplić dom styropianem lub wełną mineralną, lecz także wymienić urządzenia grzewcze oraz system wentylacji.

W 2023 roku dotacje na termomodernizację przyznawane będą po przeprowadzeniu audytu energetycznego i spełnieniu wszystkich przedstawionych w nim wytycznych tak, by docelowo zużycie energii użytkowej w przypadku danego budynku wynosiło minimum 40% mniej i jednocześnie, by wartość zużycia wynosiła nie więcej niż 80 kWh/(m2*rok). Wraz z dotacją na termomodernizację w 2023 roku w ramach programu “Czyste Powietrze” można otrzymać dopłatę w 100% pokrywającą koszt przeprowadzenia audytu energetycznego.

Progi dochodowe w programie “Czyste Powietrze” w 2023 roku

Aby otrzymać dotację na termomodernizację czy ocieplenie użytkowanego, już bądź zupełnie nowego budynku w programie “Czyste Powietrze”, należy przedstawić swoje zaświadczenie o dochodzie bądź prawo do otrzymywania zasiłku. Obowiązujące w programie “Czyste Powietrze” progi dochodowe mają bowiem sprawiać, że wysokość dotacji na termomodernizację lub wymianę pieca będą adekwatne do dochodu rocznego wnioskującego.

W 2023 roku nowe progi dochodowe w programie “Czyste Powietrze” prezentują się następująco:

 • poziom podstawowy – 135 000 zł/rok
 • poziom podwyższony: 
  • próg dochodowy w wieloosobowym gospodarstwie domowym – 1894 zł na osobę
  • próg dochodowy w jednoosobowym gospodarstwie domowym – 2651 zł na osobę
 • poziom najwyższy:
  • próg dochodowy w wieloosobowym gospodarstwie domowym – 1090 zł na osobę
  • próg dochodowy w jednoosobowym gospodarstwie domowym – 1526 zł na osobę.

W 2023 roku w programie “Czyste Powietrze” dofinansowanie na nowy dom czy też ocieplenie istniejącego już budynku otrzymać możemy, składając wniosek w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarski wodnej bądź w urzędzie gminy, o ile podpisała ona porozumienie z funduszem.

Polecane

pixel